Филтер за аудио Notch за аудиофреквенции 100Hz - 10KHz

Опис:
А променлива изрез филтер со двете високи и ниски помине филтри.

изрез филтер

забелешки
На прв поглед, ова коло изгледа прилично комплексно, но кога е срушено, може да се подели на делови за филтрирање со висок премин и низок премин проследено со засилувач за сумирање со добивка од околу 20 пати. Напон на напон на железницата е +/- 9V DC. Контролата исто така може да се прилагоди за употреба како филтер за запирање (изрез) или филтер за поминување на опсегот.